Dorian Lesner

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Artykuły autora

WSA: Stan zdrowia lekarza bada komisja, a nie biegły psychiatra

Zawody medyczne

Sprawa dotyczyła ograniczenia prawa do wykonywania zawodu. Lekarz chciał, aby jego stan zdrowia został ustalony przez biegłego psychiatrę. WSA w Warszawie uznał, że tylko powołana w tym celu komisja jest uprawniona do wypowiadania się o stanie zdrowia lekarza, a wydane przez nią orzeczenie jest wiążące dla władz samorządu.

11.05.2019

WSA: Skarbnik gminy nie skontroluje organów sołectwa

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Rada gminy przyjęła uchwałę, w której nadała skarbnikowi gminy kompetencje do kontrolowania i nadzorowania działalności organów sołectwa w sprawach finansowych. WSA w Gorzowie Wielkopolskim wyeliminował te przepisy z obrotu prawnego, ponieważ skarbnik nie jest organem gminy i tym samym nie przysługują mu kompetencje kontrolne nad jednostkami pomocniczymi.

10.05.2019

NSA: Pozorne korzyści w programie lojalnościowym naruszyły zakaz reklamy

Prawo gospodarcze

Apteka oferowała pacjentom przystąpienie do programu lojalnościowego. Korzyści z tego płynące były jednak pozorne, ponieważ z treści regulaminu programu nie wynikało nic ponad obowiązki spoczywające na farmaceucie z mocy ustawy o izbach aptekarskich. Rozpoznający sprawę NSA uznał, że działanie to naruszyło zakaz reklamy.

06.05.2019

WSA: Pracownik sklepu z dopalaczami nie ucieknie przed karą

Prawo karne Opieka zdrowotna

Sprzedawca, który pracował w sklepie z dopalaczami jest osobą, która wprowadza je do obrotu. Dlatego jeżeli będzie próbował przerzucić odpowiedzialność na zatrudniającą go spółkę, to i tak nie ucieknie od kary. WSA w Krakowie podkreślił, że nie pomoże mu też twierdzenie, że nie wie, kto jest pracodawcą, ponieważ „umowa o pracę została zawarta ustnie, przez zastrzeżony telefon”.

05.05.2019
1                    149
лечение булимии

www.velotime.com.ua