Dorian Lesner

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Artykuły autora

WSA: Zasiłek celowy nie może być stałym źródłem utrzymania

Pomoc społeczna

Celem pomocy społecznej nie jest wyręczanie w zaspakajaniu wszelkich potrzeb życiowych. Ideą jej istnienia jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka – wskazał WSA Białymstoku.

20.07.2019

WSA: Brak dowodu złożenia sprawozdania nie może obciążyć przedsiębiorcy

Burmistrz musi jeszcze raz sprawdzić, czy może nałożyć na przedsiębiorcę ponad 36 tysięcy złotych kary za niezłożenie w terminie sprawozdania. Nie wystarczy bowiem oprzeć się na stwierdzeniu przedsiębiorcy, że nie ma dowodów na swoją obronę. Organ musi ustalić, czy taka wersja zdarzeń jest zgodna z prawdą.

19.07.2019

WSA: Legalny remont nie legalizuje samowoli budowlanej

Budownictwo

Gmina zgłosiła do nadzoru budowlanego zamiar wyremontowania drogi. Ten wykazał, że to samowola budowlana i nakazał rozbiórkę. Wojewódzki Sąd Admisnitracyjny uchylił jednak decyzję, bo uznał, że inspekcja nadzoru budowlanego nie wyjaśniła w pełni sprawy. W efekcie nie ma pewności, czy miała rację.

18.07.2019

WSA: Ciężka choroba obliguje organ do szczególnej staranności

Administracja publiczna

Strona znacząco przekroczyła termin do wniesienia odwołania i chciała jego przywrócenia. Tłumaczyła się tym, że cierpi na chorobę dwubiegunową. Organ jednak odmówił, a sprawa trafiła do sądu, który uznał, że w przypadku przewlekłych i ciężkich chorób, które mogą utrudniać albo uniemożliwiać normalne funkcjonowanie, organy powinny działać szczególnie starannie, wnikliwie i skrupulatnie, czego w tej sprawie zabrakło.

17.07.2019

WSA: Samorząd powinien uwzględnić opinię komisji, która badała lekarza

Zawody medyczne

Sprawa dotyczyła lekarza, który zwrócił się o uchylenie uchwały zawieszającej go w prawie do wykonywania zawodu. WSA w Warszawie podkreślił, że samorząd nie jest związany wnioskami komisji, która badała lekarza, ale podstawą do zawieszenia jest wydane przez nią orzeczenie. Tymczasem dokument ten jasno wskazywał, że u badanego nie wykryto objawów choroby psychicznej

16.07.2019
1  2  3  4  5  6  7  8  9    155
лечение булимии

www.velotime.com.ua