Przystępując do rekrutacji do programu, uczestnicy i uczestniczki będą mieli szansę na:

- udział w seminariach, warsztatach i szkoleniach z zakresu CSR,

- spotkania z praktykami i teoretykami zajmującymi zawodowo zajmującymi się tematyką CSR,

- współtworzenie z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu projektu edukującego o CSR na swojej uczelni,

- kontakt ze światem biznesu, polityki, organizacji pozarządowych i studenckich kół naukowych,

- poznanie innych studentów i studentek zainteresowanych tematyką CSR z całej Polski.

 

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenia można wysyłać do 23 października 2013 roku na adres: [email protected]

Do Programu Ambasadorów CSR zostanie wybranych 25 osób.

Patronem honorowym Programu jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka.