Konferencję organizuje Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA). Doroczna konferencja EUA jest największym w Europie spotkaniem specjalistów w dziedzinie edukacji doktorantów.

Jak poinformowała PAP Olga Basik z biura prasowego UW, w Warszawie spotka się 200 specjalistów z ponad 30 krajów, żeby porozmawiać o najnowszych trendach w nauczaniu oraz rozwoju kształcenia doktoranckiego w Europie.
 
„W ostatniej dekadzie odnotowano istotne zmiany w europejskim kształceniu doktorantów. Powstawały nowe szkoły i programy nauczania, zaczęto też monitorować jakość kształcenia. Wprowadzano też zmiany w ustawodawstwie. Pojawiają się więc nowe wymagania i wyzwania dla osób odpowiedzialnych za kształcenie doktorantów. Jest to dobry moment, żeby skupić się na pytaniu: czy jesteśmy na właściwej drodze?” – mówi sekretarz generalny EUA Lesley Wilson.
 
Sesje rozpocznie wystąpienie rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcina Pałysa oraz Melity Kovacevic z Uniwersytetu w Zagrzebiu, odpowiedzialnej za sprawy kształcenia doktoranckiego w EUA. Swoją prezentację dotyczącą studiów doktoranckich prowadzonych na UW przedstawi prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Marta Kicińska-Habior.
 
W programie znalazły się cztery sesje plenarne z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, federacji EURODOC i członków Bologna Follow Up Group. Uczestnicy będą również debatować w niewielkich grupach podczas spotkań warsztatowych.
 
Spotkanie prowadzone będzie w całości w języku angielskim. Szczegółowy plan oraz więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.