Rozpoczęło się ono uroczystym powitaniem uczestników przez Dyrektor Segmentu ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki Małgorzatę Libudę i Kingę Błaszczyk, specjalistę ds. marketingu. 
 
Na wstępie pani Dyrektor zaprezentowała grupę Wolters Kluwer, która działa w 26 państwach na całym świecie, ale także omówiła główne rynki na których korporacja funkcjonuje tj. prawny, usług finansowych i korporacyjnych, medyczny, podatków i księgowości oraz transportu. 
 
Następnie przedstawiono pozycję wydawnictwa na rynku polskim i specyfikę poszczególnych jego segmentów ze szczególnym naciskiem na dział szkolnictwa wyższego. 
 
Ambasadorom zaprezentowano publikacje  wydawnictwa. Wolters Kluwer wydaje blisko pięćset nowych tytułów książek i intensywnie rozwija ofertę publikacji elektronicznych. Co więcej, jest także wydawcą dwunastu czasopism. 
 
Podręczniki, repetytoria, testy, monografie, komentarze i poradniki to tylko część oferty wydawnictwa skierowanej do studentów . Podczas spotkania Zaprezentowano także Program LEX dla studenta, przedstawiono wstępne założenia i ideę działania portalu student.LEX.pl i jego fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook. 
 
Cele i zasady działania portalu, grupę adresatów i metody sporządzania atrakcyjnych materiałów prasowych zaprezentował Mariusz Piskur, redaktor prowadzący portalu Spaleno18.ru. Następnie wystąpił Fabian Rzadkiewicz, odpowiedzialny za funkcjonowanie fanpage’a portalu na Facebooku. W ciekawy i niezwykle przekonywujący sposób pokazał Ambasadorom zasady funkcjonowania tego fanpage’a portalu i metod skutecznej promocji artykułów. Wywołało to żywą dyskusję pomiędzy prelegentem a Ambasadorami. 
 
Kolejną prezentację przedstawiła Emila Wójcik, reprezentująca dział HR.Podzieliła się z Ambasadorami tajnikami procesu rekrutacji, przedstawiła jak sporządzić CV i list motywacyjny, które zwrócą uwagę przyszłego pracodawcy. 
 
Ostatnim prelegentem był Karol Drozd. Opisał on metody pracy przedstawiciela, wskazał także na główne pola współpracy pomiędzy wydawnictwem a uczelniami wyższymi, organami administracji i przedsiębiorcami. Ambasadorzy chętnie zadawali pytania i wymieniali komentarze.
 
Po części oficjalnej – nastąpiła ta mniej oficjalna. Przy wspólnym obiedzie pracownicy WKP i Ambasadorzy mieli czas na rozmowę, i wymianę komentarzy.
 
Trzecie spotkanie Ambasadorów student.LEX.pl zakończyło się wspólnym zwiedzaniem muzeum, w którym zostało zorganizowanie spotkanie – Muzeum Powstania Warszawskiego.