Celem konkursu jest promowanie idei mediacji, jako metody alternatywnej dla procesu sądowego. Poprzez nowatorską koncepcję konkursu chcemy aktywizować społeczność studencką do współdziałania i rozwijania umiejętności negocjacyjnych - konkurs ma bowiem postać turnieju dla trzyosobowych drużyn.
Wydarzenie przeznaczone jest dla studentów od I do V roku (od 19 do 26 roku życia) wydziałów prawa wszystkich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.
Konkurs składać się będzie z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego. Etap pisemny (do 20 marca), mający charakter eliminacji wstępnych, polegać będzie na stworzeniu hipotetycznego orzeczenia sądu powszechnego w sprawie przedstawionej w Kazusie Konkursowym oraz propozycji ugody zawartej przed mediatorem w tej samej sprawie. Etap ustny, składający się z ćwierćfinału, półfinału i finału odbędzie się w Krakowie 15-16 kwietnia br. i pozwoli ośmiu najlepszym drużynom zmierzyć się ze sobą w czasie symulacji mediacji.Partnerami merytorycznymi Konkursu są: Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów (Centrum ARS) przy Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz Katedra Socjologii Prawa UJ.
Partnerami honorowymi projektu są m.in.: Sąd Najwyższy, Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, Ośrodek Mediacji Facultas Iuridica, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Marszałek Województwa Małopolskiego.
Na zwycięzców czeka nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł ufundowana przez Kancelarię T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka komandytowa oraz nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez Wydawnictwo Wolters Kluwer, C.H. Beck, OD.NOWA., Difin i innych.

Szeczegółowe informacje, Kazus Konkursowy oraz pełna lista Sponsorów i Partnerów dostępne na stronie internetowej: www.mediuj.wpia.uj.edu.pl oraz profil na portalu Facebook: www..com/mediuj.