Umowę podpisali rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski oraz prezes Chevron Polska Energy Resources, John Claussen.

Umowa przewiduje, że uczelnia będzie prowadziła badania środowiska na terenach Lubelszczyzny, gdzie odbywa się poszukiwanie gazu łupkowego. Pracownicy naukowi mają identyfikować zasoby wodne, które będą mogły być wykorzystane podczas prac wiertniczych i oceniać wpływ ich eksploatacji na lokalne rezerwy wody. Naukowcy mają monitorować jakość wody, powietrza i gleby zarówno podczas działań wiertniczych jak i po ich zakończeniu.
 
„Firma Chevron bardzo cieszy się z podpisania umowy z tak szeroko rozpoznawalną instytucją jak UMCS w Lublinie. Współpraca z uniwersytetem oferuje nam dostęp do ekspertyz. Uniwersytet jest bardzo dobrze wyposażony od strony laboratoryjnej, zatem będziemy w stanie kontynuować naszą współpracę w szerokim polu tematycznym” – powiedział Claussen na konferencji prasowej.
 
Michałowski powiedział, że umowa z Chevronem była negocjowana przez blisko rok. Podkreślił, że poszukiwania i planowane wydobywanie gazu łupkowego budzą nadzieje, ale i zastrzeżenia w społeczeństwie. „Jeśli uda się nam połączyć siły, doprowadzić do tego, by ekspertyzy służyły formie Chevron, a jednocześnie będziemy mogli służyć samorządowcom, to wtedy osiągniemy wspólny sukces” – powiedział rektor UMCS.
 
Podpisana umowa ma charakter ramowy, nie rozstrzyga kwestii finansowych. W przyszłości będą zawierane do niej aneksy szczegółowo precyzujące konkretne zadania i określające koszty prac. Badania będą prowadzone na aparaturze zakupionej ze środków unijnych, dlatego uczelnia nie będzie mogła na nich zarabiać, a jedynie uzyskiwać zwrot poniesionych kosztów – wyjaśnił prorektor UMCS prof. Ryszard Dębicki.
 
Chevron dotychczas wykonał na Lubelszczyźnie trzy odwierty w poszukiwaniu gazu łupkowego, w miejscowościach: Horodysko, Andrzejów i Zawada. Przygotowuje się do czwartego we wsi Księżomierz Dzierzkowska w pobliżu Kraśnika. Pytany o perspektywy wydobycia gazu Claussen odpowiedział, że Chevron czeka jeszcze dużo pracy. „Przed nami wiele prac związanych z pomiarami, testowaniem i prowadzeniem analiz, które przydadzą się w dalszej działalności” – powiedział Claussen.