Organizatorami wydarzenia jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.
Ostanie miesiące obfitowały we wzmożone dyskusje dotyczące zmian legislacyjnych w sferze działania wymiaru sprawiedliwości. W tej sytuacji przeprowadzenie merytorycznej debaty może pomóc w dookreśleniu i ponownej ocenie poglądów na temat przejawów oraz roli etosu zawodu sędziego.
Etyka jest nierozerwalnym elementem w praktyce sędziów. Podczas konferencji, zostanie zaprezentowany specjalnie przygotowany film dokumentalny. Obraz jest poświęcony pamięci trzech wybitnych sędziów Sądu Najwyższego: Aleksandra Mogilnickiego, Stanisława Rudnickiego oraz Stanisława Dąbrowskiego. Aleksandra Mogilnickiego, Prezesa Izby Karnej usuniętego ze stanowiska w 1929 roku przez władze za konsekwentną obronę niezawisłości sędziowskiej. W 1982 roku Stanisław Rudnicki, Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego został usunięty ze stanowiska sędziego z podobnych przyczyn, a po upadku komunizmu to samo spotkało Stanisława Dąbrowskiego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
— Celem konferencji jest wywołanie dyskusji na temat postaw sędziów zarówno w służbie, jak i poza nią wobec stron postępowania, społeczeństwa, polityków, czy dziennikarzy oraz na temat wzorca sędziego sprawiedliwego — mówi sędzia, dr Aneta Łazarska, wykładowca Uczelni Łazarskiego. — Konferencja jest poświęcona pamięci trzech wybitnych sędziów, o których życiu i osiągnięciach będą mówić ich najbliższe osoby. Wybór tych Sędziów nie jest przypadkowy. Ich życie jest świadectwem wierności najwyższej wartości, jaką jest niezawisłość sędziowska. Wartość ta szczególnie dziś jest dla całego społeczeństwa bezcenna — podkreśla Łazarska.
Konferencja została podzielona na dwie części. Tematem pierwszej z nich będzie relacja sędziego między władzą wykonawczą i ustawodawczą. Otworzy ją wykład prorektora Uczelni Łazarskiego, Jerzego Stępia pt. „Sędzia – arbiter czy urzędnik”. Następnie zostanie wyświetlony film przedstawiający sylwetki sędziów Sądu Najwyższego – uznanych autorytetów wymiaru sprawiedliwości. Projekcja ma być zarzewiem dyskusji na kanwie filmu.
Podczas drugiego panelu uczestnicy będą dyskutować o wzorcu sprawiedliwego sędziego. W tej części spotkania wystąpienia panelistów będą przeplatane fragmentami filmu.

 

Jest już podstawa do wypłaty podwyżek dla pracowników sądów>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł