Minister sprawiedliwości ustalił na nowo zasady odbywania praktyk przez aplikantów aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej. Projekt rozporządzenia trafił do uzgodnień międzyresortowych. Minister przesądził w nim, że praktyki odbywają się w sądach, prokuraturach i innych jednostkach w dni robocze, maksymalnie osiem godzin dziennie. Kieruje na nie dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zobacz: Bliższa znajomość z promotorem przeszkodą na drodze do doktoratu>>>

Zobacz: Asystent sędziego może być jednocześnie aplikantem>>>

Przebieg praktyk odnotowuje się w specjalnym dzienniku. Podczas oceny bierze się pod uwagę zasób wiedzy, umiejętność interpretacji przepisów, prawidłowość i terminowość wykonywania powierzonych zadań oraz umiejętność samodzielnej pracy.
Źródło: Rzeczpospolita