Europejska Akademia Dyplomacji zaprasza wszystkie osoby przystępujące do aplikacji dyplomatyczno – konsularnej na weekendowe szkolenie  "Praca w MSZ, 21 – 22 września 2013 br., odbywające się w siedzibie Akademii.

Program obejmuje informacje na temat struktur i specyfiki pracy w MSZ, aktualnych wymagań stawianych kandydatom, ścieżki kariery, przebiegu procedury rekrutacyjnej z naciskiem na praktyczne aspekty procesu selekcji. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się również z psychologicznymi zagadnieniami związanymi z procesem rekrutacji.

Zajęcia prowadzone są w formie ogólnych wykładów, warsztatów i indywidualnych konsultacji z trenerami. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych i testów próbnych, odwzorowującego realną procedurę rekrutacji do MSZ, w formie papierowej i elektronicznej oraz dodatkowo publikacje o tematyce międzynarodowej. W czasie warsztatów, przeprowadzona zostanie symulacja rozmowy kwalifikacyjnej  na aplikację dyplomatyczno-konsularną. 

Po zakończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie poświadczające udział w zajęciach.

Zajęcia prowadzone są przez zawodowych dyplomatów, ambasadorów, pracowników MSZ, oraz absolwentów Akademii Dyplomatycznej MSZ, którzy pozytywnie przeszli przez procedurę rekrutacyjną.

Zapisy na szkolenie trwają do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisy pod adresem www.diplomats.pl