Studiuję – Głosuję! to ogólnopolska kampania informacyjna, mająca na celu zachęcenie studentów do oddania głosu w nadchodzących Wyborach Samorządowych. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ze strony środowiska akademickiego na wiedzę dotyczącą życia obywatelskiego. Brak pożądanych informacji przyczynia się do coraz niższej frekwencji wyborczej, a ta z kolei negatywnie wpływa na jakość polskiej sceny politycznej. Projekt Studiuję – Głosuję! zagości na większości uczelni i szkół wyższych, znajdujących się w największych ośrodkach akademickich w Polsce. W okresie przedwyborczym (1 października – 16 listopada) zostanie przeprowadzona szeroko zakrojona akcja informacyjna we współpracujących z nami stacjach telewizyjnych i radiowych, a także w prasie, w Internecie oraz bezpośrednio wśród grupy docelowej naszych działań, czyli studentów. Poprzez informacje udostępnione na plakatach, ulotkach i stanowiskach na uczelniach wyższych, każdy będzie miał możliwość dowiedzieć się, po co student ma w ogóle głosować, jak oddać głoś, jeśli głosujesz poza miejscem zameldowania, jakie warunki trzeba spełnić, itp. 

- Głosując powinniśmy pamiętać o tym, że nasze wybory mają bezpośredni wpływ na jakość naszego życia, na wygląd najbliższego otoczenia, na zmiany jakie w nim mogą nastąpić, wreszcie na charakter i rozwój lokalnych społeczeństw – podkreślają organizatorzy akcji. 
 
Idea projektu Studiuję – Głosuję! została doceniona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dzięki czemu akcję wspiera Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Przeczytaj to informacji o projekcie:
www..com/studiujeglosuje , http://nzs.org.pl/projekty/studiuje-glosuje.html
Justyna Pszczółka