Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych za okres między ukończeniem studiów I stopnia a datą wstąpienia w poczet kształcących się na studiach II stopnia, ale nie dłużej niż do 30 września. Zasada ta obowiązuje mimo tego, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do 31 października.

Z kolei w pozostałych przypadkach uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, mogą pracować na podstawie umów-zleceń, a zatrudniający z tego tytułu nie ponoszą żadnych dodatkowych obciążeń. Zasada ta nie dotyczy uczestników studiów doktoranckich.

 

Bożena Wiktorowska