Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia jest za mało szczegółowe. Dlatego zespół do spraw oceny wniosków uchwalił swoje zasady. Znalazła się w nich punktacja za poszczególne osiągnięcia. Na przykład za udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię można otrzymać jeden punkt, bez względu na wagę i czas prowadzenia projektu. Tak samo punktowane są wystąpienia na konferencjach naukowych.

– Ustalenie przez zespół z góry, ile punktów przyzna za dany typ osiągnięć, nie zwalnia ministra z uzasadnienia w decyzji, dlaczego właśnie tyle – mówi Marcin Chałupka, ekspert prawa o szkolnictwie wyższym. I dodaje, że do takiego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II SA/Wa 1334/11).

Błędy popełniono także przy ocenianiu wniosków studentów Uniwersytetu  Adama Mickiewicza. Jednemu studentowi do osiągnięć zaliczono artykuł oczekujący na publikację, innemu – nie (sygn. II SA./Wa 1226/13).

– Działanie zespołu od początku było chaotyczne, ale trzeba było się zapoznać z 5601 wnioskami w 14 dni – zauważa Mateusz Mrozek z Parlamentu Studentów RP, obserwator prac zespołu oceniającego.

Katarzyna Wójcik