Szkolenie poprowadzi Rafał Golat - radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor licznych publikacji na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej (prawa autorskiego), prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

Adresaci:
Adresatami szkolenia są osoby zatrudnione w instytucjach, mających na co dzień do czynienia z prawami własności intelektualnej (w szczególności w firmach reklamowych, wydawnictwach, instytucjach kultury - np. teatrach, bibliotekach, domach kultury, mediach, prasie, radiu, telewizji, firmach audiowizualno - filmowych, firmach informatyczno - programistycznych, internetowych, firmach graficznych, urzędach administracji publicznej). Szkolenie, ze względu na swoją tematykę może zainteresować studentów prawa i administracji oraz aplikantów.

Dowiedz się więcej z książki
Zabawy z prawem autorskim
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

W programie:
1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a kodeks cywilny:
- ochrona dóbr osobistych (wizerunek, tajemnica korespondencji)
- zasady odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej
- ogólne zasady dotyczące umów sprzedaży i umów o dzieło
2. Przedmiot ochrony:
- definicja i rodzaje utworów
- przedmioty praw pokrewnych (w tym prawa nadawcze i wydawnicze)
- szczególny status baz danych
- szczególny status programów komputerowych
- szczególny status utworów audiowizualnych
3. Kontekst podmiotowy:
- zagadnienia współautorstwa
- prawo autorskie w stosunkach pracowniczych
- wyjątki przysługiwania ochrony z ustawy innym podmiotom niż twórcy
4. Rodzaje praw:
- prawa osobiste
- prawa majątkowe - pola eksploatacji aspekty Internetu
- prawa zależne (opracowania)
- wygasanie praw majątkowych
- dozwolony użytek z chronionych utworów
5. Obrót umowny w zakresie prawa autorskiego:
- umowy dotyczące zamawiania utworów
- umowy dotyczące korzystania z utworów (licencje)
- umowy dotyczące kupowania utworów
- umowy wydawnicze a prawa autorskie
- dziedziczenie praw autorskich
6. Zasady i rodzaje ochrony prawnej:
- ochrona w prawie karnym (plagiat piractwo)
- ochrona w prawie cywilnym
- rodzaje roszczeń i właściwość sądu

Terminy:
28.01.2016 r.
17.03.2016 r.Miejsce: Poland                                                   

Koszt: 500 zł +23% VAT/ os

Koszt obejmuje:
• serwis kawowy i lunch
• materiały szkoleniowe
• zaświadczenie ukończenia szkolenia
Przeczytaj to >>>