„Najlepsi z najlepszych!” to kontynuacja programu „Generacja Przyszłości”. Studenci – indywidualnie lub w zespołach – którzy otrzymają dofinansowanie, będą mogli przeznaczyć je na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakupu materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów. Konkurs finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój.

Przeczytaj to pieniędzy na granty dla młodych naukowców>>