Edycja 2012 konkursu została zorganizowana przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego”. W składzie komisji konkursowej zasiedli: dr Jacek Krauss, dr Marta Litwińska-Werner, prof. dr hab. Marek Safjan, dr Cezary Wiśniewski.

Komisja przyznała następujące nagrody:

 Nagrodę specjalną im. Dariusza Zycha Pani Agnieszce Kranz za pracę „Wrogie przejęcie w świetle XIII Dyrektywy w sprawie ofert przejęcia” napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. Małgorzaty Świderskiej prof. UMK na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
I nagrodę Pani Magdalenie Zmysłowskiej za pracę „Delisting jako instytucja prawna” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Aleksandra Chłopeckiego prof. UW na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
II nagrodę Pani Iwonie Piaskowskiej za pracę „Ochrona konsumentów przed spammingiem e– mailowym i smsowym w prawie unijnym oraz polskim” napisaną pod kierunkiem naukowym dr Moniki Namysłowskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
III nagrodę Panu Dawidowi Kulpie za pracę pt.: „Dopuszczalność zatrudniania członków zarządu spółek kapitałowych na podstawie stosunku pracy wobec ich pozycji w systemie prawa pracy hic et nunc” napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. Małgorzaty Gersdorf prof. UW na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przyznano dodatkowo trzy wyróżnienia:
- Miłosz Jóźwiak za pracę „Granice zarządu spółki przed wrogim przejęciem – analiza ekonomiczno–prawna” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Michała Romanowskiego prof. UW na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
- Katarzyna Frączak za pracę pt.: „Obrót gospodarczy tzw. dopalaczami w prawie Unii Europejskiej na przykładzie prawa polskiego” napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. Marii Królikowskiej–Olczak prof. UŁ na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
- Mateusz Dróżdż za pracę „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i ich skutki na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towaru” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Adama Olejniczaka prof. na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Wszystkim nagrodzonym – gratulujemy!

Poniżej FOTORELACJA