Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Europa pod napięciem – prawne aspekty przemian politycznych” organizowana jest z okazji X-lecia Interdyscyplinarnego Koła Dyplomacji i Prawa UW i odbędzie się dnia 17.03.2017 r. w godz. 9:00-17:30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (Krakowskie Przedmieście 32, I piętro).
Konferencja będzie poświęcona analizie bieżącej sytuacji politycznej w różnych częściach Starego Kontynentu, jak również w szerszym kontekście, globalnych transformacji geopolitycznych. Oprócz panelu eksperckiego i studencko-doktoranckich planowany jest specjalny, jubileuszowy panel z udziałem byłych członków-absolwentów Koła.
 
Przewidujemy pięć paneli o następującej tematyce:
I: Europa na rozdrożu – prawne i polityczne wyzwania dla państw Starego Kontynentu (ekspercki),
II: Europo – co dalej? Współczesne wyzwania na europejskiej scenie politycznej (jubileuszowy, absolwencki),
III: Europa w obliczu polityki Rosji i Stanów Zjednoczonych,
IV: Niespokojny Bliski Wschód – narastający problem Europy,
V: Unia Europejska wobec kryzysu wspólnoty.
Podczas Konferencji będziemy mieli przyjemność gościć znanych prelegentów reprezentujących świat naukowy. Wśród nich znajdą się między innymi prof. Robert Grzeszczak, dr Aleksander Gubrynowicz, dr Jarosław Turłukowski, dr Cezariusz Sońta.
 
Osoby zainteresowane przedstawieniem referatów zachęcamy do nadsyłania abstraktów o objętości ok. 500 słów na adres: [email protected] do 13 marca 2017 r.oku. W swoich pracach prosimy o nawiązanie do tematów paneli studencko-doktoranckich, tj. III-V. Opłata konferencyjna dla zakwalifikowanych prelegentów wynosi 35 zł.
 
Wstęp na Konferencję jest otwarty i bezpłatny. Szczegółowy harmonogram zostanie wkrótce opublikowany na stronie wydarzenia na portalu Facebook.
 
Linki do stron wydarzenia:
www..com/europapodnapieciem/?ref=ts&fref=ts
www..com/events/1713096658912711/