Brazylijczycy zainteresowani byli przede wszystkim polskimi i europejskimi projektami oraz strategiami dotyczącymi innowacji. W odpowiedzi na ich pytania przedstawiciele ministerstwa opowiedzieli o zasadach finansowania nauki w Polsce oraz o działaniu dwóch agencji wykonawczych MNiSW: Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Istotnym tematem poruszonym na spotkaniu był także program Horyzont 2020 oraz udział Polaków w kolejnych jego programach. Stronę brazylijską zainteresowały również Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako praktyczne szkoły biznesu dla studenckich start-upów. Kolejnym punktem rozmowy był rozwój infrastruktury badawczej na przestrzeni ostatnich lat oraz o TOP 500 Innovators – największym rządowym programie wspierania innowacyjności w nauce, którego budżet wynosił 35 mln zł.

Rozmowa dotyczyła również współpracy międzynarodowej między polskimi uczelniami a ich zagranicznymi partnerami. Brazylijczycy zapoznali się z możliwościami oferowanymi przez program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego oraz z założeniami kampanii Ready, Study, Go! Poland. Strona akcji, www.go-poland.pl, dostępna jest także w języku portugalskim.