Przez pierwszy tydzień praktyk młodzi prawnicy towarzyszyli pracownikom Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków. Mogli zobaczyć z jakimi problemami obywatele zgłaszają się do Rzecznika. Byli obecni m.in. podczas przyjmowania interesantów i obsługi infolinii obywatelskiej. Kolejne tygodnie każdy z praktykantów spędził w wybranym przez siebie zespole problemowym. Studenci brali udział m.in. w przygotowywaniu wystąpień generalnych RPO, wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, czy odpowiedzi na skargi obywateli.
Oprócz codziennej pracy z dokumentami, praktykanci spotykali się również z ekspertami ze wszystkich zespołów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, by rozmawiać o najważniejszych działaniach podejmowanych przez RPO. Wzięli też udział w warsztatach medialnych, podczas których uczyli się jak przełożyć skomplikowane teksty napisane językiem prawniczym na komunikaty zrozumiałe dla zwykłego  obywatela, a także jak opanować stres związany z wystąpieniami przed kamerą. W ramach praktyk odbyły się także spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Młodzi ludzie mieli też możliwość porozmawiania z prof. Ewą Łętowską, która w 1987 roku objęła urząd RPO. Przeczytaj to>>