Krakow Business Starter to kompleksowa propozycja szkoleniowo-grantowa dla młodych, przedsiębiorczych ludzi, którzy poważnie myślą o swojej biznesowej przyszłości w Krakowie. Każdy, kto ma innowacyjny pomysł na własną firmę, chce rozwijać kompetencje i umiejętności oraz nie boi się ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, może wziąć udział w tym autorskim programie.

Krakow Business Starter – młodzi przedsiębiorcy na start
Organizatorzy stawiają sobie za cel dotarcie do jak największej liczby potencjalnych zainteresowanych, czyli studentów oraz absolwentów krakowskich uczelni, którzy planują założyć własną firmę lub już prowadzą działalność gospodarczą. Nieszablonowe pomysły na biznes można zgłaszać do Krakow Business Starter za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie  www.krakow.pl/inKRK. Spośród nadesłanych propozycji komisja kwalifikacyjna wyłoni biznesplany, wyróżniające się przemyślaną strategią, które mają największe szanse na wdrożenie w życie, a ich autorów zaprosi do wzięcia udziału w szkoleniach, w trakcie których będą mogli przygotować się do samodzielnego funkcjonowania na rynku.

Tworząc program Krakow Business Starter, staraliśmy się, żeby tematyka warsztatów była różnorodna. Zamierzamy zaproponować uczestnikom kompleksowy zestaw szkoleń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, trendami na rynku, korzystaniem ze wsparcia Unii Europejskiej czy administracją w firmie. Z kolei specjaliści z UBS zajmą się zagadnieniami dotyczącymi komunikacji, marketingu czy HR-u. Dodatkowo pokażą, jak rekrutować najwartościowszych pracowników, powiedzą, czym jest odpowiedzialny społecznie biznes i jak dobrze przygotować się do wystąpień publicznych. Chcemy, żeby uczestnicy programu pracowali także na case study i zdobywali wiedzę oraz umiejętności, wzorując się na najlepszych – tłumaczy Sebastian Kolisz z Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Inkubacja, czyli start pod kontrolą
W kolejnym etapie komisja kwalifikacyjna wyłoni 10 najlepszych pomysłów biznesowych, które zostaną w pełni sfinansowane w ramach programu Krakow Business Starter. Przez sześć miesięcy, licząc od momentu rejestracji w AIP, młodzi przedsiębiorcy otrzymają wsparcie specjalistów w zakresie obsługi księgowej oraz prawnej, a także dostęp do biur, sal i potrzebnego sprzętu. W czasie inkubacji będą mieli również okazję uczestniczyć w wydarzeniach i spotkaniach networkingowych AIP Kraków, a dodatkowo wybiorą atrakcyjne dla siebie szkolenia z przygotowanej przez organizatorów oferty warsztatów.  

Opieka merytoryczna po zakończeniu części szkoleniowej jest tym, co wyróżnia projekt Krakow Business Starter na tle innych programów tego typu. Zwykle każdy uczestnik podobnych warsztatów idzie w swoim kierunku, zanim sprawdzi, ile zdobyta wiedza jest warta w praktyce. Tymczasem Krakow Business Starter to coś więcej niż pakiet przydatnych warsztatów. Młodzi ludzie nie tylko zostaną wyszkoleni i otrzymają pełne dofinansowanie swojego pomysłu, ale przede wszystkim – pomoc merytoryczną na starcie działalności, kiedy najłatwiej popełnić błędy.

Chcielibyśmy pokazać młodym ludziom, że postawienie sobie jasno sprecyzowanego celu i konsekwentne dążenie do niego sprzyjają osiąganiu sukcesu. Dodatkowo zachęcamy do prowadzenia działalności gospodarczej właśnie w Krakowie, ponieważ każda dobrze prosperująca firma przyczynia się do rozwoju miasta i zachęca do współpracy kolejnych inwestorów. Krakow Business Starter to nasza inwestycja w młodych – mówi Rafał Kulczycki, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

Oczekiwania względem projektu
Organizatorzy zakładają, że o sukcesie będzie można mówić, kiedy kilka z zaproponowanych pomysłów na biznes, wspieranych przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, po okresie inkubacji sprawdzi się na rynku, a ich autorzy rozpoczną całkowicie samodzielną działalność oraz sukcesywnie będą się rozwijać. Dla najlepiej prosperujących firm otworzonych w ramach projektu przewidziane jest dodatkowe wsparcie finansowe – granty w wysokości do 10 tys. zł na dalszą działalność gospodarczą.

Z przyjemnością będziemy wspierać program Krakow Business Starter, dzieląc się z młodymi przedsiębiorcami naszą wiedzą i doświadczeniem podczas etapu szkoleniowego projektu. Pracownicy UBS, prezentując przykłady i dobre praktyki, wdrożą ich w tajniki biznesowego świata i przygotują do efektywnego zarządzania firmą. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu, młodzi ludzie maksymalnie wykorzystają swój potencjał oraz dobrze zainwestują nagrodę główną –  podsumowuje Michał Stępień, General Manager z UBS Poland Service Center.

Przeczytaj to informacji na stronie www.krakow.pl/inKRK