"Salon Mediatora" to inicjatywie, której celem jest zapoczątkowanie stałych spotkań wszystkich osób zainteresowanych ideą mediacji oraz jej praktycznym zastosowaniem. 

Agenda ósmego "Salonu Mediatora" przedstawia się następująco:

10.00–10.05 powitanie przez Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku gości i uczestników "Salonu Mediatora"

10.05–11.05 debata na temat "Obligatoryjność mediacji – mit czy rozwiązanie przyszłości?"

11.05–11.20 głosowanie, podczas którego Goście "Salonu Mediatora" będą mogli opowiedzieć się za argumentami opozycji lub propozycji

11.20–12.00 dyskusja moderowana w oparciu o wynik Debaty i głosowania

12.00–12.30 podsumowanie spotkania i rozmowy w kuluarach

Spotkania w "Salonie Mediatora" odbywają się cyklicznie, a  ich formuła ma charakter otwarty.

Przygotowanie debaty wspiera jedno z kół naukowych GWSH – Koło Naukowe Młodych Pedagogów wraz z opiekunem, mgr Ewą Urbanowicz.