11-osobowa uczelniana komisja wyborcza koperty z ofertami kandydatów na stanowisko rektora PWSZ w Kaliszu otworzyła w piątek, chętni mogli zgłaszać swoje kandydatury do 1 marca.

Jak poinformowała PAP wiceprzewodnicząca komisji dr Elżbieta Steczek-Czerniawska, do wyborów zgłosiło się 3 kandydatów, którzy spełnili formalne wymagania: b. rektor Magdalena Pisarska-Krawczyk; dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, senator z ramienia PiS i wiceminister zdrowia w latach 2005–2006; oraz płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo z PWSZ.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin 12 lutego br. wygasił mandat rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu po kontroli ministerstwa.

W wyniku kontroli ujawniono, że rektor Pisarska-Krawczyk nie poinformowała senatu PWSZ w Kaliszu o dodatkowym zatrudnieniu na uczelni medycznej w Poznaniu, gdzie pracowała na ćwierć etatu.

O wyborze nowego rektora 9 marca zdecyduje 36 elektorów - przedstawicieli różnych środowisk uczelni. Obecnie w kaliskiej PWSZ zatrudnionych jest 300 osób i studiuje ponad 4 tys. studentów.(PAP)