Dotychczas humaniści otrzymali z NPRH już blisko 200 mln zł. Na realizację trzeciej edycji konkursu MNiSW przeznaczyło 80 mln zł.

Konkursy przeprowadzane w ramach programu są skierowane m.in. do uczonych podejmujących prace dokumentacyjne, edytorskie i badawcze o kluczowym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej; polskich i zagranicznych naukowców realizujących projekty naukowe we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej; trzeci konkurs skierowany jest zaś do młodych humanistów.
 
W tegorocznej edycji NPRH pojawiły się nowe rozwiązania, dzięki którym będzie łatwiej starać się o dofinansowanie badań.
 
Jedną z wprowadzonych zmian, w module wspierającym młodych humanistów, jest zasada, że każdy, kto otworzy przewód doktorski może ubiegać się o finansowanie w ramach NPRH i zostać kierownikiem projektu. Poza tym podniesiono maksymalną wysokość kosztów pośrednich (np. dostęp do baz danych, obsługa techniczna, księgowość) – do 20 proc. (poprzednio 10 proc.).
 
"Każdy doktorant będzie mógł wystąpić o grant na sfinansowanie swojego autorskiego projektu naukowego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Mam nadzieję, że wprowadzenie tej zasady zachęci wielu młodych uczonych do ubiegania się o granty” – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.
 
Niebawem w ramach NPRH zostanie ogłoszony konkurs w module upowszechniającym wyniki polskich badań humanistycznych w świecie.
 
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ustanowiono 5 listopada 2010 roku. NPRH to nie jedyne wsparcie dla badaczy z obszaru nauk humanistycznych. Badania prowadzone przez humanistów oraz staże podoktorskie dofinansowuje także Narodowe Centrum Nauki (NCN). Jak przypomniał resort nauki, w 2012 r. NCN przyznało projektom w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce około 147 mln zł.