Absolwent UW zajął pierwsze miejsce w kategorii „ochrona konkurencji” za pracę pod tytułem „Instytucja ugód kartelowych w prawie Unii Europejskiej.” Z kolei Zuzanna Marszałek zwyciężyła w kategorii ochrona konsumentów; jury nagrodziło ją za pracę pt. „Ewolucja ochrony konsumenta i przedsiębiorcy przed reklamą wprowadzającą w błąd w prawie Unii Europejskiej oraz w prawie polskim i francuskim”.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską organizowany jest przez UOKiK w dwóch kategoriach od trzech lat. Nagrodę z zakresu ochrony konkurencji przyznano po raz piąty.

Żródło: http://edgp.gazetaprawna.pl