Wydarzenie składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na napisaniu pracy na temat „Przekroczenie granic wolności słowa w wykonywaniu zawodu radcy prawnego”, która musi spełniać kryteria określone w Regulaminie konkursu. Drugi polega na prezentacji treści przygotowanej pracy pisemnej oraz odpowiedzi przed jury konkursowym.
Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest płatna miesięczna praktyka w Kancelarii Radców Prawnych Marek Mazur, Renata Kościelska-Mazur s.c. w Lublinie o wartości 2000 zł, natomiast dla pozostałych finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe.