W seminarium wzięli udział rektorzy i przedstawiciele ponad 30 uczelni wyższych, głównie z obszarów wschodnich Polski oraz konsulowie RP z Białorusi, Rosji i Ukrainy, a także przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców. Uczestnicy seminarium zgodzili się, że rozwój i otwarcie uczelni wyższych na możliwości kształcenia studentów obcokrajowców w Polsce jest wielką szansą dla rozwoju sektora uczelni publicznych i niepublicznych.

– Obcokrajowcy studiujący w Polsce w przyszłości będą swoistymi ambasadorami naszego kraju. Dlatego ministerstwo tak mocno angażuje się w dialog z polskimi uczelniami wyższymi – powiedział wiceminister Winid. Podkreślił również, że rolą polskiej dyplomacji jest stosowanie liberalnej polityki wizowej wobec osób aplikujących o wizy w polskich konsulatach na Wschodzie.

– Dyplomacja konsularna aktywnie wspiera działania perspektywicznych uczelni polskich, które oferują bardzo bogate programy nauczania dla obcokrajowców – powiedział, dodając, że oferta polskich wyższych uczelni jest atrakcyjna dla obcokrajowców, a w tym szczególnie dla młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.

kom/ aja/