Sam nabór na aplikację sędziowską i prokuratorską odbędzie się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów, tj. w dniu 8 listopada 2017 r. odbędzie się test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa, natomiast w dniu 8 grudnia 2017 r. zainteresowani napiszą pracę pisemną, sprawdzającą umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.
Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 24 lipca 2017 r. Termin do ich złożenia upływa 8 września 2017 r.

Przeczytaj to informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Student
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów