Dpkumenty należy składać do 19 grudnia 2017 r.
W resorcie sprawiedliwości jest sześć wolnych stanowisk. Praktyki będą realizowane w okresie od 2 stycznia do 31 lipca 2018 roku, przy czym wymiar każdej z praktyk nie przekroczy łącznie 3 miesięcy.

Jeden miesiąc praktyki absolwenckiej w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się komórce organizacyjnej właściwej do spraw z zakresu udziału Ministra Sprawiedliwości w rządowym systemie koordynacji polityki europejskiej. Część praktyk - od 1 do 2 miesięcy odbędzie sie w  Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Przeczytaj to informacji>>