Jak informuje MS, w konkursie udział mogą wziąć prace, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Prace na konkurs można nadsyłać jeszcze do 30 maja br. Jego rozstrzygnięcie nastąpi do 30 września.

 

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowisk akademickich ekonomicznymi i socjologicznymi problemami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów funkcjonujących w przestrzeni sprawiedliwości. Rozumiemy przez to zarówno wymiar sprawiedliwości – a więc sądy i trybunały – ale także prokuraturę, służbę więzienną, czy służbę kuratorską. Istotny jest tu kontekst, jaki nadaje pojęciu przestrzeni sprawiedliwości „Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 2020”.

 

Prace zgłaszane na konkurs powinny dotyczyć sposobu zarządzania instytucjami z przestrzeni sprawiedliwości, oraz ich relacjami z otoczeniem społecznym, szczególnie w kontekście celów i kierunków strategicznych zawartych w Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 2020.

 

Praca magisterska zgłaszana do konkursu powinna dotyczyć następującej problematyki:

1) zarządzania instytucjami publicznymi w przestrzeni sprawiedliwości;

2) efektywności działania instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;

3) działalności instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości a rozwiązywaniu problemów społecznych;

4) społecznego wizerunku instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;

5) ekonomicznej analizy prawa.

 

Nagrodami w konkursie są:

1) nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;

2) nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;

3) nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.

 

Nagrodą dodatkową w konkursie może być dwumiesięczny bezpłatny staż w wybranej przez laureata komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Prace należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: [email protected] Na powyższy adres można również wysyłać zapytania dotyczące konkursu.

 

Pełen regulamin konkursu można znaleźć na stronie: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/strategia/konkurs-ministra-sprawiedliwosci-na-najlepsza-prace-magisterska/

 

 

kom/ azb/