Samo wyłonienie podmiotów mających prowadzić szkolenia jest czasochłonne i w efekcie przekłada się na ograniczenie czasu, który można poświęcić na szkolenia.
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej od 1994 roku prowadzi działalność szkoleniową, skierowaną do sektora administracji publicznej. Żeby wykorzystać doświadczenie Szkoły w tym zakresie proponuje się wprowadzenie możliwości zlecania przez kierowników sektora finansów publicznych realizacji przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej określonych szkoleń. Finansowanie szkoleń miałoby się odbywać na drodze dotacji celowych przyznawanych Szkole z określonych części budżetu państwa, których dysponentami są podmioty zlecające.
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej miałaby również realizować szkolenia centralne, nadzorowane przez Szefa Służby Cywilnej, pod warunkiem jednak zawarcia porozumienia między tym podmiotem a dyrektorem Szkoły, określającego zakres, warunki i tryb realizacji szkoleń.
Projektowany akt prawny znowelizuje ustawę z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. 2015 r. poz. 248). Projekt jest obecnie przedmiotem prac w ramach Stałego Komitetu Rady Ministrów.

KSAP nie uniknie cięć w budżecie>>