Struktura konkursu:
I etap – test
II etap – pytania otwarte i kazusy
Obie części odbędą się 20 lutego 2014 r.

Wyniki zostaną ogłoszone na wyjątkowej Gali Finałowej!

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:
- praktyki w Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński - I miejsce praktyki PŁATNE, II i III bezpłatne
- książki ufundowane przez wydawnictwo LexisNexis

Patronem merytorycznym Konkursu jest Prof. dr hab. Marian Zdyb.
Patroni honorowi:
- Krajowa Izba Doradców Podatkowych - Oddział Lubelski
- Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie - Pan Krzysztof Wojtaszek
- Starostwo Powiatowe w Lublinie

Patroni Medialni:
- Wolters Kluwer

Zakres materiału konkursowego obejmuje zagadnienia dostępne pod adresem internetowym http://sylabus.prawo.umcs.lublin.pl/print.php?get=72.

Zgłoszenia na Konkurs, które powinny zawierać imię i nazwisko, rok studiów, nazwę kierunku oraz uczelni należy wysyłać na adres e-mailowy : [email protected] w okresie od 3 lutego 2014 r. od godz. 8:00 do 16 lutego 2014 r. do godz. 23:59

Regulamin konkursu do pobrania ze strony: www.elsa-lublin.pl/konkurs-z-ppg

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wszelkich informacji odnośnie konkursu.