Konkurs będzie składał się z dwóch etapów. Zadaniem uczestników I etapu będzie rozwiązanie testu składającego się pytań jedno- i wielokrotnego wyboru oraz udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte. Po jego sprawdzeniu pięciu uczestników z najlepszymi wynikami weźmie udział w etapie finałowym. Ta część będzie miała formę ustną i polegać będzie na wygłoszeniu wystąpienia przed komisją konkursową.

Harmonogram:
1. Etap pisemny: 15 grudnia 2016 r. (czwartek), godz.19:30, Aula A WPiA UMCS;
2. Etap finałowy: 10 stycznia 2017 r. (wtorek), godz. 12:45, Aula A WPiA UMCS. Przeczytaj to>>