Wydział Zamiejscowy Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Krakowie oraz Rada Miasta Krakowa organizują konferencję pt. „EDUKACJA W XXI WIEKU – PROBLEMY I WYZWANIA”. Spotkanie odbędzie się 9 stycznia, w godzinach 10:00-16:00 w Urzędzie Miasta Krakowa, ul. Plac Wszystkich Świętych 3/4.

– Kapitał ludzki uważany dziś jest za potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej. Dlatego współczesna edukacja spełnia szczególną rolę w przygotowaniu kadr. Warto jednak pamiętać, że przyszłość ludzi młodych na rynku pracy zależy od zrozumienia wzajemnych problemów, często przeciwstawnych interesów zarówno osób wchodzących na rynek pracy, już obecnych, jak i samych zatrudniających. W trakcie konferencji spojrzymy na wyzwania dotyczące edukacji z perspektywy dyrektora szkoły, nauczyciela przedsiębiorczości, doradcy zawodowego i pracodawcy oraz wykładowców uczelni wyższej – zapowiedziała dr Agnieszka Knap-Stefaniuk, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konferencji. Rejestracja za pośrednictwem strony internetowej www.vistula.edu.pl.
Źródło: Akademii Finansów i Biznesu Vistula