Zatem jeżeli rektor w porozumieniu z samorządem ustali próg maksymalnego dochodu uprawniającego do stypendium w wysokości 700,00 zł, to stypendium otrzymać mogą osoby, których dochód wyniósł 700,00 zł lub mniej. Osoby, które uzyskały dochód wyższy niż 700,00, ale nie przekraczający 850,20 zł nie mogą w takim wypadku otrzymać tego stypendium.

Podobnie jak w przypadku pozostałych świadczeń przyznawanych z funduszu pomocy materialnej, tak również w przypadku stypendium socjalnego, aby je otrzymać trzeba złożyć wniosek. Do wniosku należy dołączyć różnego rodzaju dokumenty potwierdzające dochody rodziny lub ich brak oraz np. pobieranie nauki przez rodzeństwo. Nie istnieje sztywny, uniwersalny katalog takich dokumentów, ponieważ występują rożne sytuacje dochodowe i rodzinne studentów, więc jest wysoce prawdopodobne, ze przysłowiowy student Kowalski, którego rodzina prowadzi gospodarstwo rolne będzie musiał złożyć inne dokumenty niż student Nowak, którego rodzice pracują na etacie.

Wykazu takich dokumentów należy szukać w uczelnianych regulaminach pomocy materialnej, wydawanych przez uczelnię poradnikach dot. pomocy materialnej lub na stronach internetowych.

Warto sprawdzić jak należy liczyć dochód.

Zobacz także przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych o raz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Przeczytaj to informacji o prawach i obowiązkach studentów znajdziesz na portalu internetowym prowadzonym przez Parlament Studentów RP >>