Europejska Karta Naukowca i Kodeks zostały przyjęte przez Komisję Europejską w 2005 r. i zawierają zalecenia określające rolę, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i fundatorów grantów.

Jak podaje FNP, Kartę i Kodeks podpisało 400 instytucji z 33 krajów. W Polsce jest sześciu sygnatariuszy tych dokumentów. "Do tej pory prawo do wykorzystywania znaku HR Excellence in Research otrzymało 48 instytucji, w tym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej" - czytamy w komunikacie.

"Uzyskanie przez Fundację wyróżnienia KE to dla nas duży zaszczyt. Jednocześnie to swoista nagroda za to, że w trakcie ponad dwudziestoletniej działalności staraliśmy się zawsze dbać o jak najwyższą jakość naszych procedur w zakresie działalności programowej. To także zobowiązanie i impuls do podjęcia przez nas dodatkowych działań w celu tworzenia środowiska przyjaznego naukowcom i stymulującego do efektywnej pracy naukowej" – ocenił prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Proces przyznawania wyróżnienia trwał kilka miesięcy. Jak wyjaśnili przedstawiciele FNP, polegał on na analizie i ocenie procedur stosowanych przez Fundację przy przyznawaniu finansowania pod kątem ich zgodności z zaleceniami zawartymi w Karcie i Kodeksie.

"Sprawdzano także zasady współpracy z laureatami. Pod lupą znalazły się dokumenty, w oparciu o które prowadzone są nabory do programów realizowanych przez Fundację, a więc regulaminy programów i umowy z laureatami oraz instytucjami ich zatrudniającymi, a także zasady i kryteria oceny wniosków. Ponadto analizowano także dokumenty Fundacji, np. statut czy Kodeks etyczny FNP oraz Kodeks etyczny laureatów i beneficjentów" – napisano w komunikacie.

Poza tym, przeprowadzono anonimowe badanie ankietowe wśród laureatów wybranych programów FNP, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i wszystkie etapy kariery naukowej.

Raport z wynikami analizy został pozytywnie zweryfikowany przez KE, która uznała Fundację za instytucję wdrażającą postanowienia Europejskiej Karty Naukowca.

Jak można przeczytać w komunikacie, w toku analizy wskazano także obszary wymagające dodatkowych działań Fundacji, m.in. "zwrócenie większej uwagi na zaangażowanie społeczne naukowców, propagowanie dobrych praktyk w zakresie opieki naukowej, dbałość o przejrzystość w ocenie dorobku naukowego i o przestrzeganie zasady niedyskryminacji w dostępie do pracy czy finansowania, dalsze poszukiwanie możliwości wspierania naukowców w ich rozwoju".

PAP - Nauka w Polsce