Zgodnie z uzasadnieniem do projektu konieczność wydania wskazanego rozporządzenia przez ministra zdrowia wynika z wejścia w życie 18 stycznia 2014 roku nowelizacji ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw z 6 grudnia 2013 roku  (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 

Zobacz: Przebieg badań lekarskich u kandydatów do szkół wyższych>>>
 
Nowelizacja zwiększyła między innymi zakres osób, które będą podlegać badaniom lekarskim. Dotychczas takie badania musieli przejść kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniowie tych szkół, studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. 
 
Po wejściu w życie nowelizacji zakres badań obejmuje także kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz słuchaczy tych kursów, wykreślono natomiast szkoły ponadpodstawowe z uwagi na to, iż dopiero kandydaci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych narażeni są na działanie wskazanych czynników. 
 
Zobacz: Wypadek studenta na uczelni - postępowanie powypadkowe>>>
 
Warto wskazać, iż badania lekarskie tych osób przeprowadza lekarz, który spełnia dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone przepisami prawa pracy. Do projektu dodano przepisy przejściowe, które umożliwią dokończenie na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów tych postępowań w sprawie badań lekarskich, które rozpoczęły się przed wejściem w życie projektowanego rozporządzenia.
Przeczytaj to na http://www.zdrowie.abc.com.pl/
 
Jacek Tkacz