Zmiany znalazły się w budzącej kontrowersje noweli ustawy o ustroju sądów powszechnych. Mianowanie ma być dokonywane na czas nieokreślony. Krajowa Rada Sądownictwa zachowa prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec powierzenia asesorowi pełnienia obowiązków sędziego.Nowela zakłada przywrócenie KSSIP pełni kompetencji do szkolenia aplikantów, nie będą oni zatrudniani na etatach, a będą otrzymywać stypendia na zasadach podobnych do dotychczasowych.