Zmiany znalazły się w budzącej kontrowersje noweli ustawy o ustroju sądów powszechnych. Mianowanie ma być dokonywane na czas nieokreślony. Krajowa Rada Sądownictwa zachowa prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec powierzenia asesorowi pełnienia obowiązków sędziego.

Prokurator szybciej z uprawnieniami do orzekania w sądzie apelacyjnym>>

Nowela zakłada przywrócenie KSSIP pełni kompetencji do szkolenia aplikantów, nie będą oni zatrudniani na etatach, a będą otrzymywać stypendia na zasadach podobnych do dotychczasowych. 

Likwidacja aplikacji ogólnej i co dalej?>>