ELSA Poland zdecydowała się zorganizować wspomniane wydarzenie z KRRP między innymi ze względu na to, że to w szeregi tego samorządu prawniczego wkracza największa ilość absolwentów prawa. Ciężar odpowiedzialności za losy rzeszy młodych prawników spoczywa na barkach Prezesa KRRP - Macieja Bobrowicza oraz pozostałych członków rady, którzy dokładają wszelkich starań, by w drodze aplikacji zapewnić pozyskanie niezbędnej wiedzy prawniczej, ale także wykształcić potrzebne umiejętności, które pomogą młodym radcom prawnym odnaleźć się na rynku pracy i usług prawniczych.

Samorząd radcowski liczy się ze zdaniem studentów, dlatego wyraził chęć współorganizowania wydarzenia, które w głównej mierze studentów dotyczy.
Wspomniane wydarzenie odbyło się w dniu 15.06.2012 r. w Sali Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego. Środowisko prawnicze było reprezentowane przez przedstawicieli największych firm, instytucji oraz samorządów prawniczych w kraju.

Pierwszą prelekcję w ramach całego panelu zatytułowanego „Analiza sytuacji absolwentów prawa na rynku pracy” wygłosił Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP. Początkowo planowano prowadzenie debat o aktualnym stanie wspomnianego rynku - jednak moderator dyskusji, redaktor TVN CNBC Paweł Blajer, zaproponował, by w rozważaniach spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, co należałoby zmienić, by malowała się ona w jaśniejszych barwach, niż obecnie.

Następnie Wicedyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skargi Konstytucyjnych i Wniosków w Trybunale Konstytucyjnym, prof. Paweł Wiliński, wypowiedział się z perspektywy nauczyciela akademickiego, który czuje się odpowiedzialny za właściwe przygotowanie młodych ludzi do wstąpienia w wielki prawniczy świat, a obecnie nie widzi by program nauczania dawał takie szanse.

Ostatnie wystąpienie w panelu należało do Iwony Kujawy, Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości, która przedstawiła wachlarz działań podejmowanych przez MS w celu zwiększenia produktywnego zatrudnienia absolwentów studiów prawniczych. Dodatkowo Pani Dyrektor podkreślała, jak wartościowa jest wszechstronność wiedzy zdobywanej w ramach fakultetu prawa.

Panel zakończył się debatą z udziałem znamienitych gości – wspomnianych prelegentów oraz:
Tomasza Michalika – Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
Krzysztofa Komorowskiego – Zastępcy Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej,
Dr Rafała Łyszczaka – Wiceprezesa Krajowej Rady Komorniczej.

Prelegenci prowadzili bardzo żywą dyskusję, przy czym nie omieszkali wyrazić krytycznych zdań na temat chaosu i braku jednolitej wizji programów nauczania oraz schematycznych zachowań powtarzanych w ramach zajęć, które zamiast uczyć myślenia są polem do ćwiczenia stosowania metod typu „kopiuj – wklej”.

Szczególnie prof. Wiliński podkreślał jak wiele jest do zrobienia na tym polu oraz zdradził studentom swój sprawdzony sposób na zrobienie kariery, jakim jest połączenie pasji i przezwyciężania trudności. Dr Łyszczek zwrócił natomiast uwagę na konieczność przeniesienia punktu ciężkości badań nad preferencjami zawodowymi z aspektu dochodowości na kryterium wyzwań, jakie wiążą się z wykonywaniem danego zawodu.

Drugim szeroko omawianym zagadnieniem była kwestia darmowej pomocy prawnej i działalności pro bono, która w Polsce wiąże się z wieloma trudnościami natury fiskalnej. Pan Michalik szeroko przytaczał jako wzór przykład Holandii i tamtejszego modelu funkcjonowania prawa i zaufania, jakim darzą je podmioty mu podlegające, z kolei Pani Kujawa rzucała światło na podkreślenie przyczyn różnicujących nasze porządki prawne, m.in. fakt kwalifikacji ok. 40 % społeczeństwa holenderskiego do bezpłatne pomocy prawnej.

Mecenas Bobrowicz i mecenas Komorowski zwrócili uwagę na problematykę wykluczenia prawnego oraz błędnego podejścia Klientów polegającego często na korzystaniu z profesjonalnej pomocy dopiero po nastąpieniu zdarzenia i niekorzystnych konsekwencji. W zasadzie wszyscy mówcy się zgodzili, że dla zwiększenia szans na rynku młodzi powinni postawić na tzw. „soft skills” oraz rozwijanie swoich pasji związanych z zawodem.

Drugi panel poprowadził Prezes ELSA Poland Bartosz Balewski, przedstawiając wyniki badań przeprowadzonych w tym roku akademickim wśród studentów 15 wydziałów prawa. Wzięli w nim udział przedstawiciele największych firm z branży prawnej:

Arkadiusz Pędzich – Partner w kancelarii Allen&Overy,
Agnieszka Tałasiewicz – Partner w dziale Doradztwa Podatkowego, Zespole Postępowań Podatkowych Ernst&Young,
Dr Krzysztof Wiater – Partner w DLA Piper,
Dariusz Dobkowski – Partner Zarządzający w kancelarii stowarzyszonej z KPMG,
Ewa Szurmińska-Jaworska –Partner w kancelarii PwC Legal,
Toamsz Wardyński – Partner Zarządzający w kancelarii Waryński i Wspólnicy,
Jakub Żak – Partner Deloitte,
oraz
Filip Czarnecki – Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
i Iwona Kujawa,
którzy prowadzili na bieżąco dyskusję, odnosząc się do wyników poszczególnych bloków zagadnień. Główne wnioski, jakie można wyciągnąć z badań, były następujące: brak doświadczenia zawodowego uznany został za największą słabość studentów i absolwentów prawa na rynku pracy.

Ponadto, zdaniem studentów studia prawnicze nie kształtują w nich umiejętności stosowania prawa w praktyce. Z tego względu wielką popularnością cieszą się praktyki odbywane już w czasie studiów, realizowane najczęściej w kancelariach prawnych i sądach. Z kolei praca na stałe marzy się studentom prawa w firmach tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dodatkowo studenci prawa podejmują liczne działania poza studiami (uczestnictwo w szkoleniach czy warsztatach, kursach językowych, działalność w organizacjach studenckich i kołach naukowych), aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Studenci prawa, dokonując wyboru ścieżki kształcenia, z reguły nie podążają za przewidywanym przez nich zapotrzebowaniem na konkretnych specjalistów, ale raczej trzymają się już ugruntowanych i pewnych specjalności (np. prawo cywilne). Wybór specjalizacji w obszarach: prawa nowych technologii, prawa europejskiego czy prawa własności intelektualnej zadeklarowały niskie odsetki badanych, pomimo iż przewiduje się, że będą to najbardziej rozwijające się dziedziny prawa w najbliższej przyszłości.

Na zakończenie wydarzenia Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, Bartosz Balewski, uroczyście wręczył wyjątkowe nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie – „Mecenasy Edukacji Prawniczej”. Trafiają one do podmiotów – firm i instytucji, które wspierają ELSA w codziennej działalności oraz realizacji celów statutowych, przez co mają niebagatelny wkład w rozwój edukacji prawniczej młodych adeptów prawa.

Komunikat zaczerpnięty ze strony ELSA Poland