Stypendium pozwala jednemu absolwentowi dowolnego wydziału prawa w Polsce w każdym roku na wyjazd do Kanady na Uniwersytet w Ottawie celem uzyskania dyplomu Master of Laws (LL.M.). Studia w Ottawie można prowadzić albo w języku angielskim albo w języku francuskim. Ubiegać się można o przyjęcie albo na Wydział Prawa Common Law albo na Wydział Prawa Civil Law (są to studia przede wszystkim nad prawem Quebecu, który jako jedyna kanadyjska prowincja ma system prawa stanowionego o francuskich korzeniach).

Wymagania wobec kandydatów:

  • obywatelstwo polskie;

  • tytuł magistra prawa polskiej uczelni wyższej;

  • bardzo dobre dobre wyniki w nauce;

  • biegła znajomość języka angielskiego lub francuskiego potwierdzona certyfikatem.

Oferta stypendialna obejmuje:

  • zwolnienie z opłat czesnego na studia na Uniwersytecie w Ottawie;

  • pokrycie kosztów podróży;

  • zakwaterowanie i wyżywienie;

  • dodatek na zakup książek;

  • ubezpieczenie;

  • inne dodatkowe koszy.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie Uniwersytetu w Ottawie.