Jak informuje gazeta, w 2011 r. komisje uwzględniły 51 proc. odwołań od wyniku egzaminu adwokackiego i 42,1 proc. od radcowskiego, o tyle w 2013 r. już tylko, odpowiednio, 31,9 proc. i 16,9 proc. W tym roku komisje szacują, że wpłynąć może ok. 700 odwołań.
– Do tej pory wpłynęły trzy odwołania od wyników egzaminu radcowskiego – informuje Sebastian Kaleta, rzecznik MS. W sprawie egzaminu adwokackiego na razie odwołań nie ma.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 10 maja 2016 r.

Są już wszystkie wyniki egzaminów: radcowskiego i adwokackiego>>