Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", chodzi o stypendia przyznawane dla najzdolniejszych pracowników naukowych do 35. roku życia, zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Resort w przekazanym właśnie do konsultacji rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców zmienił kluczowe dla niego procedury.

Główne zmiany polegają na uproszczeniu strony formalnej ubiegania się i rozliczania stypendium. Nie będzie trzeba już dłużej rozliczać tych stypendiów. Ułatwieniem ma być też rezygnacja z konieczności dołączania wyciągu z protokołu posiedzenia rady jednostki naukowej albo organu reprezentującego jednostkę naukową w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie tego stypendium. Przeczytaj to>>

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Anna Wittenberg