Największa liczba stanowisk zwolniła się w 2015 r. (404), a najmniejsza w 2014 r. (322). Zauważalna jest również sinusoida w liczbie zwalnianych etatów, to znaczy po latach, w których występowała mniejsza liczba zwolnionych stanowisk – w 2012 r. (327) i 2014 r. (322) – następował wyraźny wzrost w latach następnych – 2013 r. (377) i 2015 r. (404).
W pierwszej grupie plasują się cztery apelacje, które wyraźnie wyróżniają się na tle pozostałych. Jest to apelacja gdańska, w której zwolniły się 223 stanowiska, apelacja katowicka, w której takich stanowisk zwolniło się 206 oraz apelacja krakowska i łódzka, gdzie zwolniło się po 165 stanowisk. W drugiej grupie znajdują się cztery apelacje: – lubelska (137); – szczecińska (123); – poznańska (117); – wrocławska (110). W czwartej grupie znajdują się trzy apelacje: – białostocka (97); – warszawska (63) oraz rzeszowska (25).
"W ocenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, tak wysoka liczba zwolnionych stanowisk oznacza, że zawód asystenta sędziego nie jest atrakcyjny. Brak podwyżek od 2009 r. spowodował całkowitą degradację tego zawodu. Powyższe skutkuje wysoką „rotacją” i koniecznością ciągłego szkolenia nowych osób, co naraża na nieuzasadnione koszty wymiar sprawiedliwości. Koszt szkolenia nowej osoby jest bowiem bardzo wysoki i prawdopodobnie przewyższa oszczędności wynikające z niskiego uposażenia tej grupy zawodowej." - ocenia stowarzyszenie.
Sytuację poprawić mają podwyżki, które w tym roku dostaną asystenci. Ustawa budżetowa zakłada wzrost wynagrodzenia dla asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników sądów powszechnych, kuratorów zawodowych a także dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i jej pracowników cywilnych. W sądach powszechnych przeciętny nominalny wzrost miesięcznego wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 etat dla asystentów sędziów, urzędników i pozostałych pracowników wyniesie 350 zł (za poprzedniego rządu PO-PSL było to 193 zł.). Zaś przeciętny nominalny wzrost miesięcznego wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 etat dla kuratorów zawodowych wyniesie  315 zł.

Dowiedz się więcej z książki
Akta karne dla aplikantów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł