"W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, czy art. 155 § 3b może stanowić samodzielną podstawę dla dyscyplinarnego ukarania asystenta sędziego. W takiej sytuacji, asystentowi sędziego nie zapewniono odpowiednich gwarancji w postępowaniu dyscyplinarnym, w tym m.in. prawa do ustanowienia obrońcy, wskazania organów, które miałyby orzekać w tym postępowaniu, czy określenia okresów przedawnienia przewinień dyscyplinarnych." - podkreśla rzecznik, do którego zwróciło się Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów.
Według RPO brak uregulowania odrębnej procedury dotyczącej odpowiedzialności dyscyplinarnej asystentów sędziów przy jednoczesnym uzależnieniu awansu zawodowego na stanowisko starszego asystenta sędziego od braku karalności narusza zasadę zaufania obywateli do państwa.

Asystent sędziego zarobi więcej>>