Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna asystenci zwracają uwagę, że przedstawiona przez MS propozycja podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń w 2016 r. w wymiarze sprawiedliwości jest dla nich wyjątkowo krzywdząca. W piśmie do Borysa Budki przypominają, że są jedną z najgorzej uposażonych grup zawodowych w sądownictwie. Ich średnie wynagrodzenie wynosiło bowiem w 2015 r. nieco ponad 3,1 tys. zł, podczas gdy np. średnia płaca kuratorów zawodowych wynosiła ponad 5,7 tys. zł.

Przeczytaj to szczegółów w serwisie Dziennik Gazeta Prawna>>>>