Zostały one przyjęte niedawno przez Naczelną Radę Adwokacką. Jak poinformowano, precyzują one model finansowania, opierający się na dotychczasowych zasadach wynikających z obowiązujących regulacji: szkolenie aplikacyjne finansowane jest ze środków pochodzących z opłat aplikantów, których wysokość wyznaczana jest przez algorytm ustalany w Ministerstwie Sprawiedliwości, uzupełnionych o rozwiązania uelastyczniające model i służące zwiększeniu efektywności szkolenia aplikantów.

Według założeń, szczególny nacisk dokument kładzie na relację patron-aplikant, dzięki której przyszły adwokat uczy się praktycznych aspektów zawodu oraz na kwestię wynagradzania aplikantów za ich pracę. NRA zaleca wypracowanie instytucjonalnych mechanizmów wsparcia przygotowania zawodowego i stosownego wynagrodzenia dla aplikantów przygotowujących się do wykonywania zawodu pod kierunkiem patronów, którzy mają mniejszą liczbę klientów lub prowadzą wyspecjalizowaną praktykę. Przeczytaj to>>