W 2017 r. do egzaminu na aplikację adwokacką przystąpiło 2 817 osób, zdały 1 603 osoby, co stanowi 56,9% (w roku 2016 zdawalność wyniosła 42,6%). Na aplikację radcowską zdawało 4 286 osób, zdały 2 342 osoby, co stanowi 54,6% (w roku 2016 zdawalność wyniosła 40,4%).

Do egzaminu na aplikację notarialną przystąpiły 682 osoby, zdało 281 osób, co stanowi 41,2% (w roku 2016 zdawalność wyniosła 44,6%), a na aplikację komorniczą zdawało 212 osób, zdało 96 osób, co stanowi 45,3% (w roku 2016 zdawalność wyniosła 31,6%).

Kandydaci na aplikantów w czasie 150 minut rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierające po trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi co najmniej na 100 pytań.