– Studia dualne to najlepszy sposób na to, żeby z jednej strony dostarczyć bardzo precyzyjnie wyprofilowaną kadrę do potrzeb współczesnej gospodarki, a z drugiej strony to jest też szansa dla samych studentów na natychmiastowe znalezienie dobrej pracy i wreszcie szansa dla uczelni na zacieśnienie związku, współpracy ze światem biznesu, to rzecz bardzo cenna zwłaszcza dla uczelni technicznych. Wpisują się w założenia planowanej reformy szkolnictwa wyższego, która m.in. stawia na rozszerzenie i pogłębienie współpracy nauki z biznesem – podkreślił wicepremier Jarosław Gowin podczas I Konferencji Edukacja Dualna EDUAL pod hasłem "Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0" w marcu 2017 r.

Ogłoszony 22 stycznia projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym – „Konstytucja dla Nauki” otwiera nowe perspektywy przed uczelniami regionalnymi. Obok programu Regionalnych Inicjatyw Doskonałości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stawia na rozwój Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Jedną z możliwości jest ruszający właśnie program „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”, w ramach którego na sfinansowanie działań doskonalących jakość kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym przeznaczone zostanie 15 milionów złotych.

W 2018 roku wsparciem takim objętych zostanie do 15 publicznych uczelni zawodowych. Środki wypłacane będą w dwóch transzach – 75% w 2018 r. i 25% w 2019.